Infaq dan wakaf boleh dibuat melalui beberapa platform:

1. Direct Bank-in

PERTUBUHAN KEBAJIKAN INSANIAH RAKYAT MALAYSIA

5622 0965 4407

PERTUBUHAN KEBAJIKAN INSANIAH RAKYAT MALAYSIA

8603 6922 17

PERTUBUHAN KEBAJIKAN INSANIAH RAKYAT MALAYSIA

1211 3010 0716 40

3. Infaqpay

Perkhidmatan Auto-debit secara bulanan juga boleh dibuat melalui aplikasi di Infaqpay Insaniah Rakyat.

*Pemotongan dibuat pada 1 hingga 3hb setiap bulan

Kamu tidak sekali-kali akan mencapai kebaikan (yang sempurna) sehingga kamu dermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi, dan apa jua yang kamu dermakan maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui

Surah Al-Imran, ayat 97

Al-Rafi’i  telah mentafsirkan maksud kebajikan di dalam ayat di atas adalah wakaf, iaitu satu-satunya ibadah yang dapat dikategorikan sebagai sedekah jariah kerana kebajikan yang diperolehi oleh pewakaf adalah ganjaran pahala yang berterusan walaupun pewakafnya telah meninggal dunia dan selagi mana harta yang diwakafkan tersebut terus kekal dan dimanfaatkan.