Shamsuddin Kadir

Pengerusi

Merupakan Trainer & Penceramah mengendalikan pelbagai kursus untuk staf dan VVIP Kerajaan, GLC dan sektor swasta. Beliau juga seorang penulis buku di dalam kategori isu-isu kritikal menghurai kekusutan dan memberi panduan kepada pelbagai lapisan masyarakat. Kini beliau merupakan calon Ijazah Doktor Falsafah (Islamic Marketing) di Universiti Malaya. Sering diundang keudara di televisyen dan juga merupakan panel di beberapa radio tempatan.

Shamsuddin Kadir melibatkan diri secara strategik menyediakan hub dan sistem untuk menyelesaikan isu-isu di pelbagai lapisan masyarakat seperti cara keluar dari keberhutangan, kemiskinan dan lain-lain.

Amin Hamid

Bendahari

Merupakan penulis buku bersama Tuan Shamsuddin Kadir.

Suhana Salihuddin

Ahli